Internet TV và Smart TV khác nhau như thế nào?

Chắc hẳn, những chiếc TV có thể kết nối trực tiếp với internet như Smart TV và chiếc Internet TV đã dần trở nên quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta hiện nay với . Vậy Internet TV và Smart TV khác nhau như thế nào trong khi cả 2 đều có thể kết nối với Internet? Dưới đây là sự khác biệt chính của … [Read more...]