Liên hệ

Địa chỉ trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tivi samsung Dũng Văn- khu vực Hà Nội gồm 11 cơ sở, trải đều trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, 486 THỤY KHUÊ – TÂY HỒ – HÀ NỘI là địa chỉ trung tâm bảo dưỡng, sửa tivi tại Hà Nội chính.